© DevStack. All rights reserved.

Vergunning van rechtswege

Omgevingsvergunning van rechtswege, wat te doen ? Wanneer u een omgevingsvergunning heeft aangevraagd, moet de gemeente hierop binnen 8 weken een beslissing nemen. Gebeurt dat niet, dan is er in de meeste gevallen ‘van rechtswege een vergunning ontstaan’ (een uitzondering hierop is bijvoorbeeld wanneer er alleen aan de gevraagde activiteit kan worden meegewerkt nadat het bestemmingsplan is herzien). Maar u kunt zich dan nog niet rijk rekenen, want de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een besluit alleen in werking treedt, nadat het is bekend gemaakt. De overheid zal dat dus eerst...

Continue reading

Recreatiewoning bewonen?

Recreatiewoning bewonen Er is veel te doen om permanent wonen in een recreatiewoning. Gemeenten staan dit oogluikend toe, of willen dit niet toestaan en soms krijgt een overtreder zelfs een hoge dwangsom opgelegd om er een einde aan te maken. Op dit moment is het overigens al mogelijk dat je als bewoner een persoonsgebonden vergunning krijgt om toch in de recreatiewoning te blijven wonen. Het college van burgemeester en wethouders moet dan willen afwijken van het bestemmingsplan. Dat is niet verplicht. De voorwaarden waaronder kan worden afgeweken staan opgenomen in artikel 4 onder 10 van het...

Continue reading

Tips voor uw bouwplan

Bij het uitbreiden van uw bedrijfsgebouw, woning of een compleet nieuwe woning denkt u in eerste instantie vooral na over wat u wilt hebben en hoe dat er uit moet gaan zien. Tegen de tijd dat u daar voor u zelf helemaal uit bent en een fraai bouwplan heeft laten maken, gaat u naar de gemeente voor een vergunning. Vroeger heette dat een bouwvergunning, nu heet dat  een Omgevingsvergunning voor bouwen. Past uw bouwplan wat maatvoering en functie betreft binnen de regels van het bestemmingsplan dan moet de gemeente u binnen 8 weken een vergunning verlenen. Maar als uw bouwplan niet past binnen...

Continue reading

  • 1
  • 2

© Gijsbert Gebiedsontwikkeling. Alle rechten voorbehouden.